Tervisekontroll on mõeldud Ukraina sõja tõttu Eestisse saabunud Ukraina kodanikele, see on TASUTA ja seda teostavad mitmed raviasutused üle Eesti. Tervisekontrolli oodatakse kõiki Eestisse saabunud inimesi esimesel võimalusel pärast riiki saabumist. Eesti isikukoodi olemasolu ei ole vajalik. Info tervisekontrolli teostavate kliinikute kohta leiate Terviseameti veebilehelt.

Tähelepanu! Erakorralise või eluohtliku tervisemure korral helista hädaabi lühinumbril 112.

Vastuvõtuaja broneerimine

Vastuvõtuaja saate broneerida iseendale, oma lähedastele või lähikondsetele, kes enda eest broneeringut teostada ei saa.

Tervisekontrolli aja saate broneerida veebi teel või infotelefonil +372 600 9090

Veebis broneerimisel pakutakse Teile vastuvõtuaegu SMS vahendusel asutustesse, kus on pakkuda vabu vastuvõtuaegu.

Sobiva vastuvõtuaja leidmisel saadetakse Teile SMS-iga vastuvõtuaja pakkumine koos detailse vastuvõtuinfoga (raviasutus, asukoht, kuupäev ja kellaaeg/kellaajad) 3 tunni jooksul. Edastatud vastuvõtuaja palume Teil kinnitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tunni jooksul SMS-i teel.

 • Vastuvõtuaja kinnitamiseks vastake sõnumile – 1
 • Uue vastuvõtuaja pakkumise saamiseks vastake sõnumile – 2. Uusi vastuvõtuaegu leitakse veel 2 korda.
 • Vastuvõtuaja tühistamiseks vastake sõnumile – 3
 • Ajapakkumisele vastamata jätmise korral Teile pakutud vastuvõtuaeg tühistatakse ja pakutakse see teisele inimesele.

Broneerimiseks vajalik

Broneerimiseks vajalik:

 • Vastuvõtule tuleva inimes ees- ja perekonnanimi
 • Eesti isikukood, Ukraina isikukood või nende puudumisel sünniaeg (nt. 12.02.1982)
 • Broneerija kontaktandmed (Eesti või muu riigi mobiiltelefoninumber ja võimalusel e-posti aadress)

Tervisekontrollile registreerudes küsitakse Teie kohta infot varasemate haigestumiste kohta, et tervisekontrollil saaks põhjalikult Teie ja Teie lähedas(t)e tervisega seotud küsimustele keskenduda.

Oluline tervisealane info on:

 • põetud haigused (sh. kroonilised haigused)
 • igapäevased kasutatavad ravimid (retseptiravimid ja käsimüügist; ravimiallergiad)
 • operatsioonid (sh südamestimulaator, traumad, vereülekanded jms);
 • kokkupuude nakkushaigustega;
 • teostatud vaktsineerimised (sh COVID-19).

Vastuvõtuaja broneerimine

Vastuvõtuaja saate broneerida iseendale, oma lähedastele või lähikondsetele, kes enda eest broneeringut teostada ei saa.

Tervisekontrolli aja saate broneerida veebi teel või infotelefonil +372 600 9090

 • Veebis broneerimine

  Veebis broneerimisel pakutakse Teile vastuvõtuaegu SMS vahendusel asutustesse, kus on pakkuda vabu vastuvõtuaegu.

  Sobiva vastuvõtuaja leidmisel saadetakse Teile SMS-iga vastuvõtuaja pakkumine koos detailse vastuvõtuinfoga (raviasutus, asukoht, kuupäev ja kellaaeg/kellaajad) 3 tunni jooksul. Edastatud vastuvõtuaja palume Teil kinnitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tunni jooksul SMS-i teel.

  • Vastuvõtuaja kinnitamiseks vastake sõnumile – 1
  • Uue vastuvõtuaja pakkumise saamiseks vastake sõnumile – 2. Uusi vastuvõtuaegu leitakse veel 2 korda.
  • Vastuvõtuaja tühistamiseks vastake sõnumile – 3
  • Ajapakkumisele vastamata jätmise korral Teile pakutud vastuvõtuaeg tühistatakse ja pakutakse see teisele inimesele.
 • Broneerimiseks vajalik

  Broneerimiseks vajalik:

  • Vastuvõtule tuleva inimes ees- ja perekonnanimi
  • Eesti isikukood, Ukraina isikukood või nende puudumisel sünniaeg (nt. 12.02.1982)
  • Broneerija kontaktandmed (Eesti või muu riigi mobiiltelefoninumber ja võimalusel e-posti aadress)
 • Mida küsitakse registeerumisel

  Tervisekontrollile registreerudes küsitakse Teie kohta infot varasemate haigestumiste kohta, et tervisekontrollil saaks põhjalikult Teie ja Teie lähedas(t)e tervisega seotud küsimustele keskenduda.

  Oluline tervisealane info on:

  • põetud haigused (sh. kroonilised haigused)
  • igapäevased kasutatavad ravimid (retseptiravimid ja käsimüügist; ravimiallergiad)
  • operatsioonid (sh südamestimulaator, traumad, vereülekanded jms);
  • kokkupuude nakkushaigustega;
  • teostatud vaktsineerimised (sh COVID-19).

Tervisekontroll

Tervisekontroll on Ukraina sõjapõgenikele TASUTA. Tervisekontrolli käigus tehakse teile meditsiiniline läbivaatus ja võetakse vereanalüüsid. Vajadusel vaktsineeritakse, tehakse röntgen ja lisauuringud. 

Vastuvõtud toimuvad:
Confido: Veerenni 51, Tallinn
Confido: Raatuse 21, Tartu

Mida kaasa võtta

Palume tervisekontrolli kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, autojuhiluba, ID-kaart vms.) ja võimalusel tervisekontrolli tuleva isiku kõik tervisedokumendid, sh vaktsineerimist tõendavad dokumendid.

Enne vastuvõttu võite süüa ja juua. Kui kasutate regulaarselt ravimeid, siis palume võtta kaasa kõik ravimid.

 

Pärast vastuvõttu

Tervishoiutöötaja teavitab Teid tervisekontrolli tulemustest telefoni teel üksnes siis, kui esineb vajadus edasisteks uuringuteks või raviks. Kui tervisekontrolli tulemus on korras, siis Teiega eraldi ühendust ei võeta.

Tervisekontrolli andmed kantakse Eestis riiklikku terviseinfosüsteemi www.digilugu.ee. Sellest süsteemist saavad kõik raviasutused ja ka teie ise näha tervisekontrolli andmeid ja teha päringuid järgmiste raviteenuste tarbimiseks Eestis. Terviseandmetele saate edaspidi ligi Teile väljastatud Eesti ID-kaardi ja paroolide alusel Patsiendiportaalis www.digilugu.ee

 • Mida kaasa võtta

  Palume tervisekontrolli kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, autojuhiluba, ID-kaart vms.) ja võimalusel tervisekontrolli tuleva isiku kõik tervisedokumendid, sh vaktsineerimist tõendavad dokumendid.

  Enne vastuvõttu võite süüa ja juua. Kui kasutate regulaarselt ravimeid, siis palume võtta kaasa kõik ravimid.

   

 • Pärast vastuvõttu

  Tervishoiutöötaja teavitab Teid tervisekontrolli tulemustest telefoni teel üksnes siis, kui esineb vajadus edasisteks uuringuteks või raviks. Kui tervisekontrolli tulemus on korras, siis Teiega eraldi ühendust ei võeta.

  Tervisekontrolli andmed kantakse Eestis riiklikku terviseinfosüsteemi www.digilugu.ee. Sellest süsteemist saavad kõik raviasutused ja ka teie ise näha tervisekontrolli andmeid ja teha päringuid järgmiste raviteenuste tarbimiseks Eestis. Terviseandmetele saate edaspidi ligi Teile väljastatud Eesti ID-kaardi ja paroolide alusel Patsiendiportaalis www.digilugu.ee

 • Vastuvõtuaja muutmine või tühistamine

  Broneeritud vastuvõtuaega saate muuta kontakteerudes raviasutusega, kuhu Teile on broneeritud vastuvõtuaeg. Asutuse kontaktandmed edastatakse saadetud vastuvõtuaja kinnitusega SMS teel. Info tervisekontrolli teostavate kliinikute kohta leiate ka aadressilt: Terviseameti veebilehelt.

  Kiiret sekkumist vajava eluohtliku tervisemure korral helistage hädaabinumbril 112.

Vastuvõtuaja muutmine või tühistamine

Broneeritud vastuvõtuaega saate muuta kontakteerudes raviasutusega, kuhu Teile on broneeritud vastuvõtuaeg. Asutuse kontaktandmed edastatakse saadetud vastuvõtuaja kinnitusega SMS teel. Info tervisekontrolli teostavate kliinikute kohta leiate ka aadressilt: Terviseameti veebilehelt.

Kiiret sekkumist vajava eluohtliku tervisemure korral helistage hädaabinumbril 112.